מקורות שינוי משיכה מינית

100 מקורות מהספרות המדעית – שינוי משיכה מינית בטיפול פסיכולוגי

למי שטוען שמשיכה מינית אינה משתנה, להלן 100 מקורות מהספרות המדעית, המעידים על שינוי המשיכה המינית ביותר מ-4,380 מטופלים, במסגרת טיפול פסיכולוגי