עדויות

כאן תוכלו למצוא עדויות לשינוי המשיכה המינית, ושינוי הזהות המינית.
מובאות כאן עדויות וסיפורים של גברים ונשים, אשר נמשכו לבני מינם, ועברו תהליך שבמסגרתו בררו את זהותם המינית, וגילו את המשיכה ההטרוסקסואלית בקרבם.
אם גם לך יש סיפור דומה, נשמח לשמוע אותו ולפרסם אותו כאן.