הרצאות

הפרופסור נגד העולם – ראיון והרצאה של הפרופ' אבשלום אליצור

ראיון, מאמרים והרצאה של פרופסור, המצדד בזכותו של כל אדם לבחור בשינוי נטייתו המינית