100 מקורות מהספרות המדעית – שינוי משיכה מינית בטיפול פסיכולוגי

,

במקום לחפש טיפולי המרה שהצליחו עדיף לחפש טיפולים פסיכולוגיים המסייעים לשינוי המשיכה המינית, בצורה מקובלת ולגיטימית.

למי שטוען שמשיכה מינית אינה משתנה, להלן 100 מקורות מהספרות המדעית, המעידים על שינוי המשיכה המינית ביותר מ-4,380 מטופלים, במסגרת טיפול פסיכולוגי.

בחלק מהטיפולים מצויינים גם אחוזי הצלחה. כשמדברים על טיפולי המרה שהצליחו כדאי לזכור כי קשה למדוד "הצלחה" של טיפול (מהי הצלחה?), ויש בעייתיות מסויימת במדידה זו, כמו שמתואר כאן. לשם השוואה – יעילות הטיפול בדיכאון במסגרת טיפול פיסכודינמי עומד על 20%-30% הצלחה, ניתן לקרוא על כך כאן.

כמובן, יש הבדל ברמת היעילות של טיפולים שונים, ולא ניתן להבטיח את שינוי המשיכה המינית. ניתן גם לחיות חיים הטרוסקסואליים ללא שינוי מלא. המסקנה העולה מכל המקורות הבאים – המשיכה ההומוסקסואלית גמישה, ובהחלט יכולה להשתנות.

טיפולים פסיכולוגיים שהצליחו מתוך הדו"ח של NARTH:

מקורסוג הטיפולתוצאות
Carl Jung
quoted in Fordham 1935
טיפול פסיכודינמיתיאר הצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית במטופל
Gordon טיפול פסיכודינמי תיאר הצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית במטופל
Stekel 1930 טיפול פסיכודינמי תיאר הצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב-4 מטופלים
Regardie טכניקות היפנוזה ציין את היעילות של טיפול המבוסס על תרגול
London 1950 טיפול פסיכודינמי תיאר הצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב-2 מטופלים
Allen 1952 טיפול פסיכודינמיתיאר הצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב-2 מטופלים, גבר ואשה
Poe טיפול הסתגלות תיאר הצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית במטופל
Caprio טיפול פסיכודינמי תיאר הצלחה בשינוי המשיכה הומוסקסואלית במטופלת : "רבים ממטופלותיי הלסביות לשעבר אמרו לי זמן רב לאחר הטיפול … שהם לעולם לא יחזרו לאורח חיים הומוסקסואלי »(P. 299)
Eliasberg 1954 טיפול קבוצתי תיאר את הטיפול ב -12 גברים הומוסקסואלים, הצלחה הושגה ב -5 מקרים (42%)
Bergler 1956 טיפול פסיכודינמי תיאר הצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב-100 מטופלים מתוך 300 (33%)
Eidelberg in Lorand טיפול פסיכודינמיהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב-2 מטופלים מתוך 5 (40%)
Ellis 1956 טיפול פסיכודינמיהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב-40 מטופלים
Berg 1958 טיפול פסיכודינמיהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית במטופלים
Hadn טיפול קבוצתי
הצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית במטופל אחד מתוך 3 (33%)
Hadfield טיפול פסיכודינמיהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית במטופלים
Ross 1958 שילוב של טכניקותציין את היעילות של טיפול המבוסס על תרגול
Robertiello 1959 טיפול פסיכודינמיהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית במטופל
Ellis 1959טיפול התנהגותיהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית במטופל
Monroe 1960 טיפול פסיכודינמי בשילוב טכניקות אסוציאטיביותהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית במטופלים
Finnyשילוב של טכניקותציין את היעילות של טיפול המבוסס על תרגול
Glover 1960 טיפול פסיכודינמי, ב-7 מקרים טיפול הורמונליהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב-50 מטופלים מתוך 113 (44%)
Beukenkampטיפול פרטני וקבוצתיהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית במטופל
Stevensonהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית במטופלים
Bieber טיפול פסיכודינמיהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב-29 מטופלים מתוך 106 (27%)
Coates 1962 טיפול פסיכודינמיתוארה הפסקת התנהגות הומוסקסואלית בקרב 7 מתוך 45 מטופלים
Ovesey 1963 טיפול פסיכודינמיהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית במטופלים
Buki שילוב של טכניקותציין את היעילות של טיפול המבוסס על תרגול
Cappon 1965 טיפול פסיכודינמימתוך 150 מטופלים תוארה הצלחה ב-50% מהנשים, 30% מהגברים, ו-90% במשיכה לשני המינים
Mayerson in Marmor טיפול פסיכודינמיהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב-9 מטופלים מתוך 19 (47%)
Mintz טיפול פסיכודינמיהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב-3 מטופלים מתוך 10 (30%)
Matherטיפול התנהגותיהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב-25 מטופלים מתוך 36 (69%)
Hadn טיפול קבוצתיהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב-12 מטופלים מתוך 32 (38%)
Kaye , p. 633 טיפול פסיכודינמיהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב-8 נשים מתוך 15 (55%)
Alexander 1967 ציין את היעילות של טיפול המבוסס על תרגול
Roper ציין את היעילות של טיפול המבוסס על תרגול
MacCulloch 1967 הצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית במספר מטופלים
Kraft טיפול פסיכודינמי הצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית במטופל
Serban 1968 טיפול התנהגותי הצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית במספר מטופלים
Miller 1968 שילוב של טכניקות ציין את היעילות של טיפול המבוסס על תרגול
Ramsay הצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית במטופל
Freud 1968, p. 251 טיפול פסיכודינמי הצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב-2 מטופלים מתוך 4 (50%)
Jacobi 1969 טיפול פסיכודינמי הצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב-6 מטופלים מתוך 60 (10%)
Fookes 196960% הצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית במספר מטופלים
McConaghy 1969 הצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית במטופל
Lamberd 1969 טיפול פסיכודינמי הצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית במספר מטופלים
Bergin 1969 הצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית במטופל
Ovesey 1969 טיפול פסיכודינמי הצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית במספר מטופלים
Wallace טיפול פסיכודינמי הצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית במטופל
Larson 1970 טיפול התנהגותיתיארה את יעילות השיטה על פי הנוהג שלהם, אך לא נתנה מספרים מדויקים
Birk xnumx, p. 37 טיפול קבוצתיהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב-9 מטופלים מתוך 26 (35%)
Huff הצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית במטופל
Bancroft in Burns 1970הצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב-5 מטופלים מתוך 15 (33%)
Kraft 1970טיפול פסיכודינמיהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית במטופל
McConaghy 1970הצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית במטופל
Mandel1970תיאר את היעילות של שיטה מבוססת תרגול
Hatterer 1971 טיפול התנהגותיהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב-49 מטופלים מתוך 149 (34%)
Cautela 1971 טיפול התנהגותיהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב37% מהמקרים
Bieber in Kaplan 1971 טיפול קבוצתיהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב40% מהמקרים
Truax 1971 טיפול קבוצתיnoted the effectiveness of the method in comparison with the control group
Hadn1971 טיפול קבוצתיהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב30% מהמקרים
Birk 197 טיפול התנהגותי
Pittman 1971 טיפול קבוצתיהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב-2 מטופלים מתוך 6 (33%)
Feldman 1971 , p. 156 טיפול התנהגותיהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב-18 מטופלים מתוך 63 (39%)
Van den Aardweg 1971 טיפול התנהגותיהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב-9 מטופלים מתוך 20 (42%)
Shealy 1972 טיפול התנהגותי הצלחה בשינוי המשיכה הומוסקסואלית במטופל
Kendrick 1972תיאר את היעילות של שיטה מבוססת תרגול
Segal 1972תיאר את היעילות של שיטה מבוססת תרגול
McConaghy 1972 הצלחה בשינוי המשיכה הומוסקסואלית במטופל
Barlow טיפול התנהגותי הצלחה בשינוי המשיכה הומוסקסואלית במספר מטופלים
McConaghy 1973 הצלחה בשינוי המשיכה הומוסקסואלית במספר מטופלים
Maletzky 1973 טיפול התנהגותיהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב-9 מטופלים מתוך 10(90%)
Herman 1974הצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית במטופל מתוך 3 (33%)
Birk 1974, p. 41 טיפול קבוצתיהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב-34 מטופלים מתוך 66 (52%)
Bancroft 1974 טיפול התנהגותי הצלחה בשינוי המשיכה הומוסקסואלית במספר מטופלים
Cantón-Dutari 1974הצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב-48 מטופלים מתוך 54(89%)
Orwin 1974 הצלחה בשינוי המשיכה הומוסקסואלית במטופל
Tanner 1974הצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב-8 מטופלים
Freeman 1975 טיפול התנהגותי הצלחה בשינוי המשיכה הומוסקסואלית במספר מטופלים
McConaghy 1975 הצלחה בשינוי המשיכה הומוסקסואלית במטופל
Cantón-Dutari 1976הצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב-11 מטופלים מתוך 22 (50%)
Callahan in Krumboltz 1976 הצלחה בשינוי המשיכה הומוסקסואלית במטופל
Phillips 1976 הצלחה בשינוי המשיכה הומוסקסואלית במטופל
Socarides 1978, p. 406 טיפול פסיכודינמיהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב-20 מטופלים מתוך 44 (45%)
James xnumx הצלחה בשינוי המשיכה הומוסקסואלית במטופל
Bieber 1979 טיפול פסיכודינמיתאר מעל 1000 מקרים, הצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית 30%-50%
Birk in Marmor 1980 טיפול קבוצתיהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב-10 מטופלים מתוך 14 (71%)
Pradhan 1982 טיפול התנהגותיהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב-8 מטופלים מתוך 13 (61%)
Cafiso 1983 טכניקות היפנוזה הצלחה בשינוי המשיכה הומוסקסואלית במטופל
Van den Aardweg 1986a1986bטיפול קוגנטיביתאר טיפול ב-101 מטופלים, הצלחה ב-30% מהמקרים, שיפור ב-60% מהמקרים
Siegel 1988 טיפול פסיכודינמיהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית ב-6 נשים מתוך 12 (50%)
Berger 1994, p. 255 טיפול פסיכודינמיהצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית במספר מטופלים
Consiglio 1993תיאר מעבר לפעילות הטרוסקסואלית מוחלטת ב- 85% מהמקרים
MacIntosh 1994 טיפול פסיכודינמיניתוח של 1,215 מקרים, הצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקסואלית בקרב 23% מהמקרים, וב 84% נצפו השפעות טיפול משמעותיות
Schaeffer 1999בקרב 140 מטופלים ב-29% מהמקרים נרשם מעבר לפעילות הטרוסקסואלית מוחלטת
Nicolosi 2000 טיפול פסיכודינמיבקרב 882 מטופלים ב-34% מהמקרים נרשם מעבר לפעילות הטרוסקסואלית מוחלטת או כמעט מוחלטת
Shidlo 2002 טיפול פסיכודינמיהמחברים ניסו לתעד את הנזקים של הטיפול הרפראטיבי. הם תארו קבוצה של 202 מטופלים, 12.9% מתוכם דווחו על מעבר לפעילות הטרוסקסואלית.
Sharpener 2003 טיפול פסיכודינמיבקרב 200 מטופלים (143 גברים ו57 נשים), כולם החלו לחוש משיכה הטרוסקסואלית בעקבות טיפול רפראטיבי, ב-17% מהגברים ו-42% מהנשים משיכה הטרוסקסואלית בלעדית.
Cards 2006, not published in peer-reviewed source טיפול פסיכודינמיראיין 117 גברים במהלך טיפול רפראטיבי, ירידה במשיכה ההומוסקסואלית מ4.81 ל-2.57 בסולם קינזי
Cummings 2007, לא פורסם במקור לביקורת עמיתים טיפול פסיכודינמי2,400 מקרים של הצלחה בשינוי המשיכה ההומוסקואלית
Jones 2007ב-15% מתוך 73 מקרים נרשמה ירידה במשיכה ההומוסקסואלית ועלייה במשיכה ההטרוסקסואלית
Phelan 2017 טיפול פסיכודינמיבקרב 30 גברים, שנה לאחר השלמת הטיפול, ב-23% משיכה רק למין הנגדי, ב-17% משיכה בעיקר למין הנגדי

הטיפולים שבטבלה אינם רק טיפולי המרה שהצליחו (אנו לא תומכים בטיפולי המרה) אלא גם טיפולים פסיכולוגיים מקובלים.

קודם

אל תאמרו "נולדנו ככה"

"מי אתם שתגידו לי שעדיף לי להישאר במצבי, כשאני לא רוצה להישאר בו?"

הבא

הצטרפו לערוץ הטלגרם - יומן פתוח לשינוי

שתפו ועזרו לנו להשמיע קול:


מחקרים נוספים:


טרנסמניה

טרנסג'נדרים שהתחרטו

ד"ר טל קרויטורו מספרת על טרנסג'נדרים שהתחרטו על שינוי המין, ועל כל מה שלא רוצים שתדעו

מה דעתך על הפוסט?

פרטיך יישארו חסויים, תגובתך תפורסם בכפוף לאישור העורך ובהתאם לכללי האתר.
הכנסת האימייל אינה חובה.

כתיבת תגובה